سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1399/4/26
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1594922509
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 ماشین اصلاح سه تیغه زنیک 9675 12,000,000 12,000,000
جمع کل (ریال):   12,000,000