سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1398/9/2
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1574457568
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 ماشین اصلاح سه تیغه زنیک 9675 5,000,000 5,000,000
جمع کل (ریال):   5,000,000