سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1399/4/26
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1594919642
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 قهوه ساز سورین 5752 16,000,000 16,000,000
جمع کل (ریال):   16,000,000