سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1398/9/2
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1574455370
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 قهوه ساز سورین 5752 12,000,000 12,000,000
جمع کل (ریال):   12,000,000