سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1399/4/26
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1594922594
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 سرخ کن سورین 2435 7,000,000 7,000,000
جمع کل (ریال):   7,000,000