سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1398/9/2
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1574457599
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 سرخ کن سورین 2435 4,500,000 4,500,000
جمع کل (ریال):   4,500,000