سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1398/9/2
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1574457057
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 تخم مرغ پز سورین 3114 2,500,000 2,500,000
جمع کل (ریال):   2,500,000