سبد خرید اطلاعات مشتری مشاهده فاکتور تکمیل خرید
نام فروشنده : تاریخ : 1399/4/26
نام خریدار : نامشخص کد پیگیری : 1594914340
عنوان کالا تعداد قیمت واحد
(ریال)
قیمت کل
(ریال)
حذف
1 اطو مو سورین 0612 2,000,000 2,000,000
جمع کل (ریال):   2,000,000